Talk sex with Sue Johanson

28/02/2011 § 2 Comments

Bao giờ Việt Nam có chương trình như thế này nhỉ?

Cụ bà hướng dẫn cô gái làm tình qua đường miệng

Cụ bà dạy cách sử dụng đồ chơi tình dục

Cụ bà hướng dẫn chàng trai đồng tính cách đưa thịt sống vào hậu môn để tăng khoái cảm

Tagged: , , , , ,

§ 2 Responses to Talk sex with Sue Johanson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Talk sex with Sue Johanson at Stranger's Blog.

meta

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 183 other followers

%d bloggers like this: