Tình ái

Bạn ghê tởm mùi hôi của chồng? Nên ly dị vì đéo hợp (há há)

 

Đang hít hà và van xin anh yêu không tắm, sướng quá quay ra google căn bệnh của mình thì thấy là nó rất chi là có cơ sở khoa học nhé. Dịch tạm bằng Google ra đây:

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một người có mùi như thế nào cho chúng ta những manh mối để trang điểm di truyền của họ, và do đó, tiềm năng của họ được một người bạn đời tương thích. Trên một mức độ tiềm thức, giải mã mùi hương cho chúng ta một công cụ mạnh để đảm bảo con em của chúng ta sẽ khoẻ mạnh, và cực khoái khi giao hợp sẽ rất cao. Các nghiên cứu đầu tiên chỉ ra rằng tín hiệu hóa học đóng một vai trò trong việc thu hút được thực hiện bởi Claud Wedekind hơn một thập kỷ trước.

Bốn mươi bốn người đàn ông mặc cùng áo thun ba ngày. Họ  không dùng chất khử mùi và xà phòng thơm để không can thiệp với mùi tự nhiên của họ. Phụ nữ sau đó hít áo sơ mi và chỉ ra mùi là tốt nhất cho họ.

Bằng cách so sánh DNA của phụ nữ và nam giới, các nhà nghiên cứu thấy rằng phụ nữ không chỉ chọn mùi hương yêu thích của họ ngẫu nhiên. Họ thích mùi hương của người đàn ông có chính histocompatibility phức tạp (MHC) – một loạt các gen tham gia vào hệ thống miễn dịch của chúng ta  – có độ khác biệt với MHC của chính những người phụ nữ này.

Các nhà nghiên cứu đã biết nhìn vào MHC vì tầm quan trọng của nó trong sở thích tình dục của động vật. Ở những con chuột, nó từ lâu đã được biết đến là MHC không chỉ giúp tránh nhiễm trùng, nhưng nó cũng đóng một vai trò trong mùi hương và chọn lựa bạn tình. Từ quan điểm tiến hóa, lựa chọn một giao phối với một hệ thống miễn dịch khác nhau có ý nghĩa sống còn. Trẻ em có cha mẹ gen khác nhau miễn dịch có nhiều khả năng được kháng bệnh và do đó nhiều khả năng để tồn tại.

Những người phụ nữ trong nghiên cứu này cũng báo cáo theo ý thích các mùi hương đó nhắc họ về bạn trai của họ hiện tại hoặc trước đó, cho thấy rằng MHC thu hút phù hợp. Và bởi vì hồ sơ MHC khác nhau rất nhiều từ người này sang người kế tiếp, không có phổ mùi “tốt”. Người đàn ông này cho mùi hấp dẫn với phụ nữ A thì cũng có thể lại khiến người phụ nữ B thấy kinh tởm. Nghiên cứu sâu hơn đã được xây dựng trên kết quả này ban đầu của sở thích bạn đời.

Nó chỉ ra rằng phụ nữ có nhiều thu hút những người đàn ông có một cấu MHC tương tự như người cha của họ. Đó là, họ không muốn một người bạn đời với một di truyền giống hệt, nhưng họ cũng không muốn một trong đó có các gen không trùng khớp gì cả. Bằng cách này, phụ nữ có thể tránh được việc trùng lặp gene (mà có thể dẫn đến các khuyết tật di truyền) và loại trừ gene (có thể pha loãng gen mạnh).

Nguồn

Studies have found that how a person smells gives us clues to their genetic make-up, and thus, their potential to be a compatible mate. On a subconscious level, decoding a scent gives us a powerful tool to ensure our kids will be healthy, and our orgasms will be plentiful. The first study to indicate that chemical signals play a role in attraction was conducted by Claud Wedekind over a decade ago. Forty-four men wore the same T-shirt for three days. They refrained from deodorants and scented soaps so they wouldn’t interfere with their natural smell. Women then sniffed the shirts and indicated which ones smelled the best to them. By comparing the DNA of the women and men, the researchers found that women didn’t just choose their favorite scent randomly. They preferred the scent of man whose major histocompatibility complex (MHC) — a series of genes involved in our immune system — was most different from their own. Researchers knew to look at the MHC because of its importance in animal’s sexual preferences. In mice, it has long been known that MHC not only helps ward off infection, but it also plays a role in scent and mate selection. From an evolutionary perspective, choosing a mate with a different immune system makes survival sense. Kids of parents with different immune genes are more likely to be disease-resistant and are therefore more likely to survive. The women in this study also reported liking the scents that reminded them of their current or previous boyfriends, showing that MHC attraction is consistent. And because MHC profiles differ greatly from one person to the next, there is no universally “good” smell. One woman’s Romeo was another woman’s raunchy. Further studies have built upon this initial finding of mate preference. It turns out that women are most attracted to men that have an MHC profile similar to their fathers. That is, they don’t want a mate with an identical genetic make-up, but they also don’t want one that has no overlapping genes at all. By doing this, women can avoid in-breeding (which can result in genetic defects) and complete out-breeding (which can dilute robust genes).

Advertisements

One thought on “Bạn ghê tởm mùi hôi của chồng? Nên ly dị vì đéo hợp (há há)

  1. Những chị em có “low sex drive”, những người tìm thấy niềm vui thú trong việc rửa bát quét nhà, và mặc dù biết trên đời có món thể dục Kegel nhưng cũng chẳng màng, thì cho dù thấy mùi của chồng có đáng tởm đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Họ “stay in a marriage” để có tấm chồng chứ đâu phải hưởng thụ cuộc sống, vậy đâu cần phải ly dị 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s