Đời..

Trẻ con (Dion)

Bắt đầu để Dion ý thức về tính an toàn trong cuộc sống, mẹ làm một loạt bài “phỏng vấn” và “căn dặn”.

Chủ đề 1: Không tự cứu người

Thử lần 1:

Mẹ: Bạn Andrean ngã xuống hồ, Di Nô sẽ làm gì?

Nô: Nô lấy cái câu to, Nô câu bạn Andrean lên!!!!

Mẹ: Hmm.. không được, con câu bạn lên là con sẽ ngã xuống theo. Vì con còn bé, chưa làm được. Con sẽ phải gọi người lớn đến giúp, như mẹ, ba, chú Anh.

Nô: Vâng ạ

Thử lần 2

Mẹ : Cô Linh ngã xuống hồ, Di Nô sẽ làm gì?

Nô: Gọi mẹ!

Mẹ: Tại sao?

Nô: Tại Nô không thích cứu.

Thử lần 3

Mẹ: Cô Linh ngã xuống hồ, Nô sẽ làm gì?

Nô: Con gọi chú Huy đến cứu cô Linh

Mẹ: Tại sao?

Nô: vì chú Huy to, cô Linh nặng.

Mẹ: Thế có gọi bạn Emma đến cứu không?

Nô: Không, bạn Emma còn bé mà. Nô chỉ thích người to thôi!

Chủ đề 2: Không đi với người lạ

Thử lần 1:

Mẹ: Có một cô có rất nhiều kẹo ngon, gọi “Nô ơi, ra đây cô cho kẹo, đi với cô ra đây”.Nô có ra không?

Nô: Ra!

Mẹ: Nô có đi theo cô không?

Nô: Đi!

Mẹ: Tại sao?

Nô: Vì Nô thích ăn kẹo mà!

Mẹ: Thế nhỡ cô đưa Nô về nhà cô thì sao?

Nô: Thì Nô sẽ nhớ mẹ, Nô sẽ đòi gặp mẹ, thế là cô cho Nô gặp.

Thử lần 2

Mẹ: Hmm.. Có một cô mang rất nhiều kẹo đến gọi bạn Bi. “Bi ơi, cô có nhiều kẹo ngon lắm, Bi đi với cô nhé”. Bạn Bi rất thích ăn kẹo ngon nên đi với cô. Cô đưa bạn Bi đến nhà của cô rất là xa. Bạn Bi nhớ mẹ quá, muốn gặp mẹ, nhưng cô nói: “Không được, bây giờ Bi là Bi của cô rồi, không gặp mẹ nữa!”

Nô (nghe câu chuyện xong cúi gầm mặt mếu máo)

Mẹ: Có một cô có nhiều kẹo.. gọi Nô.. Nô có đi không?

Nô: Không!

Mẹ: Tại sao?

Nô: Vì Nô không phải là Nô của cô!

Mẹ: Thế Nô có ăn kẹo không?

Nô: Ăn!

Mẹ: Hớ? Tại sao?

Nô: Vì Nô thích kẹo mà. Nô ăn xong rồi Nô không đi!

Thử lần 3 (sau khi kể chuyện về bạn Bi ăn kẹo xong ngủ luôn rồi không thấy mẹ)

Mẹ: Có một cô có nhiều kẹo.. đưa cho Nô ăn. Nô sẽ làm gì?

Nô: CHẠY!!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s