Thơ sưu tầm

Em quên

Bùi Giáng

Đường sỏi bước đi trăng rừng đêm rụng liên miên bữa em về bữa em đi. Trời xanh không nói rằng em sẽ ở cuối chân mây chân trời chân đất chân cát chân anh. Em sẽ. Một ngày kia nhìn ra và ngó thấy rằng hai tay người có thể nắm cầm và giữ lại bên môi (và răng). Nói giúp với lời rằng hôm ấy sẽ. Giọng người thay đổi ở gốc cây con dễ than đen Nói giúp với giọng rằng tiếng ấy sẽ. Như ngày xưa đã đổi và thay, vì trong vĩnh viễn không có thiên thu. Vì hôm nay có gió thổi mây mù. khép hai tay vào nhau năm ngón nhé. Bữa em về thiều quang con én đợi, em nhớ nhé em quên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s