Đời..

A nice way

Đó là một cách nói hay

That’s a nice way

Hay mà người không chọn nói
Nice but you didnt choose to say it

Cho đến khi được hỏi
Until asked.

 

Đó là một cách nói đẹp

That’s a beautiful way

Đến nỗi người không thể thốt ra

So much you couldnt utter

Cho đến khi lìa xa

Until we depart.

 

Đó là một cách nói tế nhị

That’s a subtle way

Chẳng giống gì với trước đây

Unlike before

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s