Đời..

Meditation

Mom: Do you know Meditation?
Dion: No? What is it?
Mom: Meditation means.. umm.. being quiet, not just from outside, but also inside.
Dion: So there are no voices in our heads, right mom?
Mom: Yes, no questions, no voices, no thoughts.. We just watch silently things around us and be thankful that they are there..
Dion: Mom, does that mean we are talking to God?
Mẹ: Who told you that?
Dion: No one. Coz u said we are thankful to things around us..
Mom: Some people believe that means speaking to God. You can decide what it means to you. To me, it is my silent and relaxing time, instead of speaking, I let things around me speak..
Dion: But mom, how can a flower speak?
Mom: The flower doesnt speak with words but you can watch it and see what you realize?
Dion: I will listen to the bee as well.. right mom?
Mom: Yes
Dion: And the cloud, the wind, the birds..?
Mom: Right
Dion: And myself?
Me: Yes
Dion: And my hand, and you?
Mẹ: Yes! Even if I dont speak..

Mẹ: Con có biết “thiền” nghĩa là gì không?
Dion: Không ạ?
Mẹ: Thiền nghĩa là khi mình yên lặng. Yên lặng xung quanh, và yên lặng bên trong nữa.
Dion: Nghĩa là không có tiếng nói ở trong đầu hả mẹ?
Mẹ: Ừ, không có câu hỏi, không có tiếng nói. Mình chỉ yên lặng quan sát và cảm ơn mọi thứ xung quanh mình.
Dion: Mẹ ơi, như thế có phải là mình đang nói chuyện với Chúa không?
Mẹ: Ai nói với con thế?
Dion: Không ai cả, vì mẹ bảo là mình cảm ơn mọi thứ xung quanh ..
Mẹ: Một số người tin như vậy là cách nói chuyện với Chúa. Con có thể tự quyết định nó có ý nghĩa gì với con. Với mẹ, đấy là thời gian để thư giãn, không suy nghĩ, và thay vì nói thì mình nghe.. mọi thứ, và để cho xung quanh lên tiếng..
Dion: Mẹ ơi làm sao bông hoa nói được?
Mẹ: Bông hoa không nói bằng lời nhưng con có thể quan sát bông hoa và xem con nhận ra điều gì?
Dion: Con nghe cả ong lên tiếng nữa đúng không mẹ?
Mẹ: Đúng rồi
Dion: Cả mây, gió, chim?
Mẹ: Ừ
Dion: Cả chính con nữa?
Me: Đúng rồi
Dion: Nghe cả bàn tay của con.., và nghe cả mẹ?
Mẹ: Đúng thế!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s