Cơ hội

Life Art chiêu sinh khoá mới


Từ tháng 10, Life Art xin trân trọng thông báo Tuyển sinh 7 khóa học dành cho tất cả các lứa tuổi (từ 6 tuổi trở lên):
(Click vào tên khóa học để xem nội dung chi tiết)

Yêu và bảo vệ bản thân, tuổi 6-7
Khai giảng đợt một: 24/10/2010
4:15pm – 6:15pm Chủ nhật hàng tuần
Khai giảng đợt hai: 3/12/2010
5:30pm – 7:30pm Thứ 6 hàng tuần
18 học viên/lớp
Địa điểm: Life Art, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến
Học phí: 800,000 VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi

Tôi là ai, tuổi 8-9.
Khai giảng đợt một: 24/10/2010
Thời gian: 10:15am – 12:15am Chủ nhật hàng tuần
Khai giảng đợt hai: 30/11/2010
Thời gian: 5:30pm – 7:30pm thứ Ba hàng tuần
Số lượng: 18 học viên/lớp
Địa điểm: Life Art, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến
Học phí: 800,000 VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi

Tôi là ai, tuổi 10-12.
Khai giảng đợt một: 24/10/2010
Thời gian: 2pm – 4pm Chủ nhật hàng tuần
Khai giảng đợt hai: 1/12/2010
Thời gian: 5:30pm- 7:30pm thứ tư hàng tuần
Số lượng: 18 học viên/lớp
Địa điểm: Life Art, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến
Học phí: 800,000 VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi

Tôi và mọi người, tuổi 13-15.
Khai giảng đợt một: 24/10/2010
Thời gian: 8am – 10am Chủ Nhật hàng tuần
Khai giảng đợt hai: 2/12/2010
Thời gian: 5:30pm – 7:30pm thứ năm hàng tuần
Số lượng: 18 học viên/lớp
Địa điểm: Life Art, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến
Học phí: 800,000 VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi

Tôi và cuộc sống, tuổi 16-18
Khai giảng: 23/10/2010
Thời gian: 4:15pm – 6:15pm thứ 7 hàng tuần
Số lượng: 18 học viên/lớp
Địa điểm: Life Art, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến
Học phí: 800,000 VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi

Sống sáng tạo, không giới hạn tuổi.
Khai giảng: 23/10/2010
Thời gian: 2pm – 4pm thứ 7 hàng tuần
Số lượng: 18 học viên/lớp
Địa điểm: Life Art, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến
Học phí: 800,000 VNĐ/ người/ khoá 3 tháng, 12 buổi

Đồng cảm, dành cho gia đình
Khai giảng: 23/10/2010
Thời gian: 6:30pm – 8:30pm thứ 7 hàng tuần
Số lượng: 18 học viên/lớp
Địa điểm: Life Art, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến
Học phí: 800,000 VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi
Chỉ nhận đăng ký với 2 thành viên trở lên trong 1 gia đình
Thành viên gia đình từ 5 tuổi trở lên


Loading…

Advertisements
Cơ hội

Thông báo tuyển sinh từ Life Art

Từ tháng 10, Life Art xin trân trọng thông báo Tuyển sinh 7 khóa học dành cho tất cả các lứa tuổi (từ 6 tuổi trở lên):
(Click vào tên khóa học để xem nội dung chi tiết)

Yêu và bảo vệ bản thân”, tuổi 6-7
Lịch học 17.30-19.30 thứ 6 và 9-11h Chủ Nhật hàng tuần.
Khai giảng 8/10/2010.
Học phí 1,600,000VNĐ/người/khoá 3 tháng, 24 buổi
Số lượng học viên: 18 học viên/lớp

Tôi là ai”, tuổi 8-9.
Lịch học 17.30-19.30 thứ 5 và 9-11h thứ 7 hàng tuần.
Khai giảng 7/10/2010.
Học phí 1,600,000/người/khoá 3 tháng, 24 buổi
Số lượng học viên: 18 học viên/lớp

Tôi là ai”, tuổi 10-12.
Lịch học 17.30-19.30 thứ 3 và 16.30 – 18.30 thứ 7 hàng tuần.
Khai giảng 5/10/2010.
Học phí 1,600,000VNĐ/người/khoá 3 tháng, 24 buổi
Số lượng học viên: 18 học viên/lớp

Tôi và mọi người”, tuổi 13-15.
Lịch học 14.00 – 16.00 Chủ Nhật hàng tuần.
Khai giảng 17/10/2010.
Học phí 800,000VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi
Số lượng học viên: 18 học viên/lớp

Tôi và cuộc sống”, tuổi 16-18.
Lịch học 17.30-19.30 thứ 2 hàng tuần.
Khai giảng ngày 4/10/2010.
Học phí 800,000VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi
Số lượng học viên: 18 học viên/lớp

Sống sáng tạo”, không giới hạn tuổi.
Lịch học 19.45-21.45 thứ 5 hàng tuần.
Khai giảng ngày 7/10/2010.
Học phí 800,000VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi
Số lượng học viên: 18 học viên/lớp

Tổ ấm”, dành cho 02 thành viên gia đình trở lên.
Lịch học 14.00-16.00 Thứ 7 hàng tuần.
Khai giảng ngày 16/10/2010.
Học phí 800,000VNĐ/người/khoá 3 tháng, 12 buổi
Số lượng học viên: 18 học viên/lớp

Loading…

Các tin bài khác:

So sánh phương pháp giảng dạy
Phương pháp tại Life Art Phương pháp thông thường
 • Dựa trên kinh nghiệm sống của thành viên
 • Dựa trên tri thức và các dẫn chứng khoa học
 • Thành viên và người hướng dẫn cùng làm chủ môi trường trải nghiệm
 • Giáo viên là người làm chủ môi trường học
 • Tất cả mọi người đóng góp vào quá trình nhận thức và trải nghiệm
 • Giáo viên cung cấp thông tin cho học viên
 • Dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm tập thể giữa các thành viên
 • Dựa trên sự tuân thủ và các hành vi theo chuẩn mực
 • Nỗ lực tạo ra sự an toàn về thể chất và tâm lý trong quá trình trải nghiệm của thành viên
 • Tạo ra sự nể sợ của học sinh đối với hình tượng giáo viên
 • Khuyến khích tư duy khác lạ và trải nghiệm đa dạng
 • Tập trung vào các câu trả lời đúng và điểm số
 • Cân bằng năng lực cảm xúc, tư duy logic và giải phóng cơ thể
 • Tập trung vào tư duy logic, hạn chế khám phá cảm xúc và cơ thể
 • Khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong lớp
 • Khuyến khích sự đua tranh giữa các học viên
 • Khuyến khích tư duy sáng tạo và phản biện
 • Khuyến khích cách học ghi nhớ
 • Tập trung xây dựng các kỹ năng thiết thực với cuộc sống cá nhân và cộng đồng
 • Thường tách rời lý thuyết khỏi cuộc sống cá nhân
Life Art là doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu về phương pháp phát triển con người dựa trên quá trình sáng tạo và tư duy phản biện.

Phương pháp của Life Art hoàn toàn khác với các lớp học kỹ năng sống, các bài tập xây dựng nhóm.. đang có mặt tại Việt Nam. Cách thực hiện các bài tập trải nghiệm của Life Art chú trọng vào nội tâm, cảm xúc và khả năng rung cảm cũng như tư duy phản biện, lập luận của người tham gia. Với Life Art, không chỉ khối óc mà cả trái tim và cơ thể đều cần được giải phóng. Điều đó tạo nên một con người với nhân cách toàn diện, tự tin và linh hoạt với cảm xúc, tư duy cũng như cơ thể của chính mình trong bất cứ lĩnh vực nào, khoa học hay xã hội.

“ ..Phương pháp giảng dạy của Life Art tạo được sự kết nối vô cùng quan trọng mà các phương pháp giảng dạy truyền thống khác thường không làm được: sự kết nối giữa tình cảm, suy nghĩ và vận động, sự kết nối giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân và cộng đồng..” Phùng Hà Thanh – Học viên Life Art

So sánh phương pháp giảng dạy

Phương pháp

thông thường

 • Dựa trên kinh nghiệm sống của thành viên
 • Dựa trên tri thức và các dẫn chứng khoa học
 • Thành viên và người hướng dẫn cùng làm chủ môi trường trải nghiệm
 • Giáo viên là người làm chủ môi trường học
 • Tất cả mọi người đóng góp vào quá trình nhận thức và trải nghiệm
 • Giáo viên cung cấp thông tin cho học viên
 • Dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm tập thể giữa các thành viên
 • Dựa trên sự tuân thủ và các hành vi theo chuẩn mực
 • Nỗ lực tạo ra sự an toàn về thể chất và tâm lý trong quá trình trải nghiệm của thành viên
 • Tạo ra sự nể sợ của học sinh đối với hình tượng giáo viên
 • Khuyến khích tư duy khác lạ và trải nghiệm đa dạng
 • Tập trung vào các câu trả lời đúng và điểm số
 • Cân bằng năng lực cảm xúc, tư duy logic và giải phóng cơ thể
 • Tập trung vào tư duy logic, hạn chế khám phá cảm xúc và cơ thể
 • Khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong lớp
 • Khuyến khích sự đua tranh giữa các học viên
 • Khuyến khích tư duy sáng tạo và phản biện
 • Khuyến khích cách học ghi nhớ
 • Tập trung xây dựng các kỹ năng thiết thực với cuộc sống cá nhân và cộng đồng
 • Thường tách rời lý thuyết khỏi cuộc sống cá nhân
Cơ hội

Diễn xuất theo trực giác

<iframe src=”https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dHh4bjdJdlcyQmVmUXJGejg3ZmRUZFE6MQ&#8221; width=”760″ height=”738″ frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″>Loading…</iframe>

The Black Box hân hạnh giới thiệu
Diễn xuất theo trực giác

2 ngày thực hành các kỹ thuật diễn xuất khi làm việc với kịch bản để tạo một vở diễn thật và tự do hơn

 • Học các kỹ thuật tạo tính cách nhân vật
 • Trở nên thành thục khi diễn tả mục đích, hành động tâm lý và thể chất của nhân vật
 • Thực hành kỹ thuật sử dụng trực giác chân thật khi làm việc với kịch bản sân khấu

Thời gian: 9am – 5pm
Ngày: 12 and 13 June 2010
Địa điểm: The Black Box, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến, Hà Nội
Học phí: 150,000 VND nửa ngày 500,000 2 ngày
Tối đa: 12 học viên

Đăng ký với life.art.vietnam@gmail.com trước 10/6/2010
Lưu ý: Ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Anh

Giảng viên
Robert Hale là đạo diễn sân khấu chuyên nghiệp hiện đang đào tạo, giảng dạy và đạo diễn tại Trung tâm Kịch nghệ London – là trường học theo trường phái Stanilavski và là một phần của trường đại học nghệ thuật Central St Martins. Anh kèm cặp các diễn viên cũng như đạo diễn tại trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall, trung tâm NIDA ở Sydney, cũng như tại các trường quay. Vở diễn của anh gồm thể loại kinh điển cũng như hiện đại, được trình diễn ở London và Glasgow. Anh học đạo diễn sân khấu với Mile Alfreds (tác giả của “Different Every night” do Nick Herne mới phát hành) và Katie Mitchell (Sân khấu Hoàng Gia)

The Black Box
Với vị trí tại 56 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, The Black Box là một trung tâm nghệ thuật của Life Art với nhiệm vụ khuyến khích thực hiện các loại hình nghệ thuật biểu diễn như múa và sân khấu. The Black Box cũng là tên đặt cho một studio có diện tích 75m2, được thiết kế đặc biệt để tạo cảm giác như một chiếc hộp đen nhằm tôn vinh trí tưởng tượng, sự tập trung và khả năng biến đổi đa dạng theo mục đích của người sử dụng.

Cơ hội

Acting on Impulse

The Black Box proudly presents
Acting on Impulse

A unique 2 day workshop exploring acting techniques to create greater freedom and to enable truthful playing, when working with texts.

Learn techniques to build character.
Gain expertise in playing physical and psychological actions and objectives
Practise techniques to work with truthful impulse in relation to text
Time: 9am – 5pm
Date: 12 and 13 June 2010
Venue: The Black Box, level 2, 56 Nguyen Khuyen, Ha Noi
Fee: 150K for half day, 500K for two full days
Maximum number of participants: 12

Register with life.art.vietnam@gmail.com before 10th June 2010

About the trainer
Robert Hale is a professional theatre director who trained, teaches and directs at the renowned Drama Centre London – a rigorous Stanislavski based school now part of Central St Martins University of the Arts. He coaches actors and directors at Guildhall School of Music and Drama and NIDA, Sydney, as well as on film sets. His theatre productions include classical text and new writing and have been seen in London and Glasgow. He has studied directing with Mike Alfreds (author of “Different Every Night” recently published by Nick Herne) and Katie Mitchell (Royal National Theatre).

About The Black Box
Situated in 56 Nguyen Khuyen, Ha Noi, The Black Box is an artistic department of Life Art that focuses on promoting performing arts practices such as dance and theatre. The Black Box is also the name of a 75m2 studio specially designed and equipped to resemble a black box to embrace the users’ imagination, concentration, and dynamic.