One thought on “Email

  1. Đọc bài viết VTV và đứa trẻ của chị em rất tâm đắc. Không hiểu sao VTV có thể làm thế? Cụ thể diễn lại i như thế. Thật buồn. Họ làm nghệ thuật và muốn gửi đến người xem điều gì? Đó là tác phẩm nghệ thuật của họ? Và có ý nghĩa chỉ đến thế? Buồn! Xấu hổ thay! Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề,chứ ko phải núp danh văn nghệ như thế! và buồn thay cho những ke comment trước đó. Họ nghĩ họ ít chữ? Tôi cũng ko khẳng định nhưng cũng thấy lung lay muốn nghĩ thế. Sao họ có thể lạc vao blog của chị để mà nói với vẻ thờ ơ đó? Như Nam Cao nói về Chí Phèo: Mỗi người chỉ cần có 1 lòng tốt bình thường thì cuộc sống đã tốt đẹp hơn với nhiều người rồi. Hình như mọi người vô cảm mà họ ko biết mình vô cảm. Tìm tòi moi móc rồi đắc chí,ko nghĩ nếu một ngày họ bị như thế. Ai cũng có thể đúng có thể sai,và thay vì chỉ trích hay giễu cợt,hãy cho họ cơ hội,cũng là cho ta cơ hội để sống tốt hơn. Cảm ơn chị! Bài viết của chị rất logic,hợp lý và tiếc cho những ai ko hiểu được chị viết gì. Xem hài buồn 1 thấy người ta khoái chí cười hài thì buồn 10….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s